Telefoonnummer 0481-422101

Orthopedische schoenen

Meten

Orthopedische schoenen worden vaak ook wel maatschoenen genoemd. Het zijn schoenen die geheel na maat van uw voeten zijn gemaakt. Naar aanleiding van het recept van de arts en uw hulpvraag gaat de schoentechnicus eerst een uitgebreid onderzoek bij u doen. Zo wordt uw voetvorm beoordeeld, maar ook naar uw lichaamshouding en looppatroon wordt gekeken. Uw klachten staan centraal en aan de hand daarvan wordt er een schoenrecept opgesteld. Uw voeten worden op verschillende manieren nauwkeurig opgemeten. Dit gebeurt door middel van een blauwdruk, een schuimafdruk, een gipsafdruk en diverse omvangmaten.

De schoen

Met behulp van de gegevens uit het onderzoek wordt er een schoenrecept, een paar leesten en een paar passchoenen gemaakt. Met behulp van deze passchoenen (en soms een proefschoen) wordt er naar een definitieve schoen gewerkt. Als de juiste pasvorm en het voetbed bekend zijn, overlegt de schoentechnicus met u over het leer, het model en de kleur. In totaal kost het 6 tot 8 weken voordat de schoenen klaar zijn.

Controle

6 weken na het afleveren van de schoenen komt u op controle bij de schoentechnicus. Dan word er gekeken hoe u de schoenen gebruikt, maar wat nog belangrijker is, u kunt vertellen wat uw indruk is. Naar aanleiding van deze gegevens kunnen de schoenen nog worden bijgesteld.

Kosten

We hebben contracten met de zorgverzekeraars zodat uw kosten voor het grootstedeel worden vergoed. Wij doen een offerte, samen met de verwijsbrief van uw behandelend specialist, naar de zorgverzekeraar. Deze beoordeelt de aanvraag en geeft wel of geen goedkeuring. Bij goedkeuring is het enige wat u moet betalen de eigen bijdrage. Deze wisselt ieder jaar en is terug te vinden in onze folder over tarieven en eigen bijdrage. De eigen bijdrage betaalt u pas als de schoenen klaar zijn.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

.