Naar boven

Neuralgie Morton

Neuralgie van morton


Dit is een beknelling van een zenuw tussen het 3e en 4e middenvoetsbeentje en geeft erge pijnscheuten vooral tussen de 3e en 4e  teen, hoewel andere tenen ook mogelijk zijn. Soms ook een doof gevoel van de tenen. Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen (8/1) en vooral tussen het 40e en 60e levensjaar, hoewel alle leeftijden mogelijk zijn.

 

Mogelijke Oorzaken:
  • Dragen van (nauw)schoeisel, dit is waarschijnlijk door sterke inklemming van de zenuw.
  • Vaak bij pedes transversus

Symptomen en verschijnselen:
  • Voorvoetpijn tussen het 3e en 4e middenvoetsbeentje.
  • Hevige uitstralende/ stekende pijn
  • Uitstraling in de tenen, doof gevoel in de tenen
  • Belastingsgebonden, nauw schoeisel geven toename pijnklachten.